บ้านทองเหลือง จำหน่ายเครื่องทองเหลือง 02-866-2253
ชื่อสินค้า : มีดทองเหลือง ส้อมทองเหลือง มีดด้ามไผ่ ส้อมอาหารด้ามไผ่ ส้อมของหวานด้ามไผ่ ส้อมกาแฟด้ามไผ่
รหัสสินค้า : 54101 53101 53102 53103
มีดทองเหลือง ส้อมทองเหลือง มีดด้ามไผ่ ส้อมด้ามไผ
Copyright © 2006-2007 BangkokBrass. All Rights Reserved